Αρχική / Σεμινάρια / ΕXTENSION ΒΛΕΦΑΡΙΔΑΣ ΤΡΙΧΑ – ΤΡΙΧΑ

ΕXTENSION ΒΛΕΦΑΡΙΔΑΣ ΤΡΙΧΑ – ΤΡΙΧΑ

10:00-10:10

10:10-11:20

11:20-14:05

14:05-14:15

14:30-17:00

17:00-17:10 

Ολοκλήρωση εγγραφών, παράδοση υλικού σεμιναρίου ​

Θεωρητική εκπαίδευση, πλήρης θεωρητική παρουσίαση & οπτικο-ακουστικό υλικό ​

Πρακτική τεχνικής τοποθέτησης Extensions βλεφαρίδων σε φυσικό μοντέλο, Α μέρος ​

Διάλειμμα για καφέ/γεύμα

Πρακτική τεχνικής τοποθέτησης Extensions βλεφαρίδων σε φυσικό μοντέλο, Β μέρος

Παραλαβή πιστοποιητικών, αναμνηστικές φωτογραφίες

ΕΚΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ